دانلود مایکت
En

مایکت در حال پیشرفت است
با ما پیشرفت کنید

مایکت
مایکت
مایکت

به مایکت بپیوندید

بزرگ‌ترین سرمایه‌ی مایکت را تیم‌مان می‌دانیم و باور داریم هنوز و هر روز باید آن را به‌روز و تقویت کنیم؛ برای همین هم با روی باز از همکاران جدید استقبال می‌کنیم. اگر شما هم دوست دارید به جمع ما بپیوندید، درهای مایکت به رویتان باز است. می‌توانید به یکی از این راه‌ها فکر کنید:

  • ما همیشه در تیم‌مان به تخصص شما نیاز داریم و البته بعضی تخصص‌ها برایمان اولویت دارد؛ آن‌ها را در «فرصت‌های شغلی» فهرست کرده‌ایم. به این فهرست نگاهی بیندازید. می‌توانید هر چند وقت یکبار به آن سر بزنید.
  • اگر دوست دارید در زمینة خاصی با ما همکاری کنید یا تخصص و دانشی داریم که به‌گمان‌تان به کار ما می‌آید، دست روی دست نگذارید؛ از پیوستن‌تان به جمع‌مان خرسند خواهیم شد.
  • شما می‌توانید به‌عنوان کارآموز هم به جمع ما اضافه شوید.

فرصت های شغلی

  • Front-End Developer
  • Back-End Developer
  • Android Developer
  • Project Manager
  • Content Manager
  • Online Marketing Specialist
  • Content Support